Programos ir projektai

 • Spausdinti

Diskusijų programa

Tikslai ir priemonės:

 • Viešos diskusijos plačiam auditorijos ratui aktualiais klausimais, įgyvendinant FAA misiją skatinti rinkų profesionalumą ir tobulėjimą bei didinant FAA žinomumą rinkoje;
 • Išskirtinės diskusijos tik FAA nariams, atspindinčios pridėtinę narystės vertę, mažiau formalios.

Investavimo programa

Tikslai ir priemonės:

 • Pensijų ir kitų fondų rinkos analizė, visuomenės švietimas šiais klausimais;
 • Dalyvavimas svarstant, rengiant, komentuojant susijusių su investavimu teisės aktų rengime ir priėmime;
 • Naujų rinkos instrumentų atsiradimo skatinimas ir informacijos apie juos atskleidimas;
 • Vieši komentarai apie reikšmingus įvykius ir tendencijas. 

Įmonių finansų programa

Tikslai ir priemonės:

 • FAA narių, dirbančių įmonių finansų, susijungimų ir įsigijimų (M&A), analizuojančių įmonių vertę ir pan. srityse profesinio tobulėjimo, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybių išnaudojimas. 

Profesinės kvalifikacijos programa

Tikslai ir priemonės:

 • Aukšto lygio profesinės kvalifikacijos programų finansų srityje propagavimas Lietuvoje;
 • Palankesnių sąlygų FAA narių profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui sudarymas;
 • Mokymų finansų srityje organizavimas;
 • Dalyvavimas rengiant licencijuojamų investicijų, finansų rinkos dalyvių kvalifikacinius egzaminus.

Tarpinstitucinių ryšių programa

Tikslai ir priemonės:

 • Bendradarbiavimas su Europos finansų analitikų asociacijų federacija ir kitomis giminingomis organizacijomis užsienyje;
 • Partnerių paieška bendriems, abipusiai naudingiems renginiams ir projektams;
 • Dalyvavimas svarstant, rengiant, komentuojant finansų rinkoms aktualių teisės aktų rengime ir priėmime.

Narystės privalumų programa

Tikslai ir priemonės:

 • Aktyvesnė vidinė komunikacija;
 • Neformalūs renginiai;
 • Narystės privalumų įvardijimas ir komunikavimas;
 • Naujų narių pritraukimas;
 • Naujų projektų inicijavimas.

Atgal