Pokyčių CFO: kaip skatinti pokyčius ir užtikrinti jų įgyvendinimą?

 • Spausdinti

Š.m. kovo 16 d. įvyko Įmonių Finansų Programos renginys „Pokyčių CFO: kaip skatinti pokyčius ir užtikrinti jų įgyvendinimą?".

Nerijus Datkūnas renginio metu pristatė paruoštą prezentaciją. 

Diskusijos metu buvo išsakytos šios mintys: 

Pokyčio psichologija:

-          Pokyčiai įmonėje – integruotoje sistemoje - paliečia daugiau sričių, nei gali tikėtis iš pradžių!

-          Kiekvienas pokytis turi savo kontekstą – priežastis, esamą situaciją, taip pat savo turinį – ateities viziją, bei įgyvendinimo procesą – veiksmų planą (su etapais) apibrėžtame laike.

-          Vadovas – Lyderis privalo atsižvelgti į darbuotojų reakciją, taikydamas skirtingus komunikavimo ir poveikio būdus:

  • Pasitenkinimo/Nusiraminimo bei Neigimo stadijoje reikia aktyvios komunikacijos TEIGIANT bei ĮRODANT.
  • Sutrikimo/Ieškojimo bei Atsinaujinimo stadijose – UGDYMO, ĮGALINIMO bei SKATINIMO.

-          Atviras dialogas – būtina prielaida komunikuojant visose stadijose. 

Pokyčio iniciavimas ir priežiūra:

-          Strateginės sesijos bei biudžeto/tikslų/iniciatyvų metinis ciklas – paprasčiausias būdas inicijuoti pokyčius.

-          Pokyčių įgyvendinimą būtina prižiūrėti įgyvendinimo eigoje!

  • Finansų vadovas – realiausias kandidatas šiai funkcijai atlikti. Alternatyva – pats įmonės vadovas.

-          Iniciatyvų priežiūros komitetas – paprasčiausias būdas sutelkti dėmesį vien tik Iniciatyvų (Pokyčių) įgyvendinimui.

  • Iniciatyvų priežiūrą atliekant per savaitinius vadovybės susirinkimus kyla didelis pavojus „paskęsti rutinoje“.

-          Metinės premijos – metodas kaip subalansuoti įmonės lygio finansinius (pardavimai, pelnas) ir individualius tikslus (pokyčiai, iniciatyvos, procesai). Trūkumas: atskirai iniciatyvai atitenka santykinai maža piniginio skatinimo dalis.

-          Tinkamas pasirengimas pokyčiui gali nulemti pokyčio sėkmę.

  • Įrodykite pokyčio poreikį konkrečiais faktais.
  • Užsitikrinkite kolegų paramą.

-          Pokyčio komunikacija – ko gero dažniausiai pamirštamas dalykas.

  • Komunikacija būtina kiekviename etape, pradedant pokyčio poreikiu, baigiant pokyčio pabaiga.

-          Įtvirtinkite naują patirtį – sėkmingą gerąją praktiką įgyvendinant pokyčius.

  • Švęskite pokyčiuso   Apdovanokite „pokyčio agentus“ (labiausiai prisidėjusius prie pokyčio įgyvendinimo).
  • Panaudokite suburtą komandą naujiems pokyčiams

-          Revoliucija ar Evoliucija?

  • Nediegiant pokyčių „evoliuciniu“ būdu, gali prireikti „revoliucijos“!
  • “Revoliucija” paprastai sukrečia visą organizacija, pradedant vadovais, baigiant eiliniais darbuotojais. Stipriai nukenčia darbuotojų efektyvumas! 

 

FAA nariai gali susipažinti su pristatymu nariams skirtoje vietoje. 

Iki kito karto! 

 

Nerijus Datkūnas

FAA valdybos narys

Atgal