Finansų vadovo vaidmuo: ko reikalauja Lietuvos įmonių savininkai?

  • Spausdinti

Š.m. lapkričio 11 dieną „Valiūnas Ellex“ patalpose įvyko FAA Įmonių finansų grupės renginys. Šį kartą pasirinkome temą „Finansų vadovo vaidmuo: ko reikalauja Lietuvos įmonių savininkai?“. Diskusijos metu apžvelgėme skirtumus tarp lūkesčių finansų vadovui tiek iš tarptautinių įmonių atstovybių, tiek iš lietuviško kapitalo įmonių.

Diskusijos metu suformuotos šios išvados:

·         Lietuviško kapitalo įmonėse dominuoja autokratinis valdymo stilius, dažnai susijęs su nuosavybės struktūra (šeimos valdomos įmonės).

·         Tarptautinio kapitalo įmonėse organizacijos brandą lemia „importuotos“ iš motininės įmonės valdymo sistemos ir nusistovėjusios gerąsios valdymo patirtys.

·         Organizacijos brandą lemia ir technologijų kaitos greitis (pvz., informacinių technologijų įmonės brandą pasiekia gerokai greičiau, nei tradicinių pramonės šakų. įmonės).

·         Didelę reikšmę finansų vadovo vaidmeniui turi organizacijos branda, nuosavybės struktūra, vyraujantis vadovavimo stilius ir įmonės vadovo įgalinimas/pasitikėjimas finansų vadovu.

·         Finansų vadovo kaip Įgalintojo (Pagalbininko) ir Stratego (Patarėjo) vaidmenys suteikia didesnę pridėtinę vertę nei tradiciniai, Prižiūrėtojo ir Vykdytojo vaidmenys.

·         Lietuviško kapitalo įmonės iš finansų vadovo tikisi ne tik Prižiūrėtojo ir Vykdytojo vaidmens, bet ir Įgalintojo vaidmens, diegiant valdymo sistemas ir gerąsias valdymo patirtis, keičiant įmonės procesus (ne tik finansų valdymo srityje), padedant (ir prižiūrint) kitų funkcijų vadovų vykdomus pokyčio projektus.

·         Didėjantis vaidmuo iš finansų vadovo reikalauja kitokių nei tradicinėms funkcijoms vykdyti reikalingų kompetencijų: komunikabilumo, pokyčių valdymo, problemų sprendimo, profesionalumo ir moralinio autoriteto.

 

Atgal