FAA: svarbu nesusiaurinti Finansų direktoriaus funkcijų

  • Spausdinti

Finansų analitikų asociacijos nariai diskusijoje apie bendrovės Finansų direktoriaus vaidmenį ir funkcijas sutarė, kad dauguma Lietuvos smulkių ir vidutinių šalies įmonių šias funkcijas gerokai susiaurina arba aiškiai jų neapibrėžia. Todėl FAA planuoja diskutuojant ir dalijantis patirtimi suformuluoti ir parengti įmonės veiklos valdymo vadovą, paremtą geriausia praktika.

 

Finansų direktorius turi būti atsakingas ne tik už skaičius, t.y. finansinius tikslus, būtent toks siauras šios pareigybės supratimas trukdo sėkmingai įgyvendinti akcininkų keliamus tiklus.

Svarbiausia visų bendrovės vadovų užduotis – bendrovės akcininkų vertės didinimas, o Finansų direktorius vadovų komandoje turėtų būti atsakingas už visų vadovų veiksmų, kurie turi vesti prie pagrindinio tikslo, suderinimą. Tai yra, Finansų direktorius turi būti atsakingas už tai, kad suplanuoti procesai ir naudojami įrankiai įmonėje duotų maksimaliai tikėtiną rezultatą.

Finansų direktoriaus pareigas galima būtų suskirstyti į keturias didelias dalis. Tai strategas, atsakingas už strateginių verslo krypčių rengimą ir įgyvendinimą pagal bendrovės finansines galimybes bei atsakingas už pelningo augimo užtikrinimą. Finansų direktorius - tarsi katalizatorius turėtų skatinanti tinkamą elgseną, kuri užtikrina strateginių ir finansinių tikslų įgyvendinimą.

Dar viena CFO funkcija – valdyti finansus - subalansuoti bendrovės poreikius, galimybes ir sąnaudas, jas optimizuoti. Ir klasikinė finansų direktoriaus funkcija – saugoti bendrovės turtą - prižiūrėti bendrovės vidines tvarkas ir procesus, kontroliuoti ir užtikrinti atskaitomybę.

FAA nariai diskutavo kokie išškūkiai laukia bendrovės Finansų direktoriaus nuosekliai įgyvendinant visus įmonės veiklos valdymo proceso etapus – strateginį planavimą, tikslų nustatymą, operatyvinį planavimą, monitoringą, kurie apskritai yra vienodi visoms įmonėms, tik skiriasi įmonių, jų vadovų patirtis. Tarp iššūkių buvo paminėta pastovios diskusijos tarp bendrovės padalinių vadovų nusistatant kokius įmonės veiklos rodiklius laikyti svarbiausiais. Nustatant tikslus svarbu, kad diskusijos apie skaičius neužgožtų sutarimo dėl būtinų veiksmų, o rengiant metinį planą, t.y. įmonės biudžetą svarbus tampa laiko faktorius ir t.t.

Tam, kad Finansų direktorius sėkmingai vykdytų savo funkcijas ir pasiektų, kad suplanuoti procesai ir naudojamos priemonės duotų maksimaliai teigiamą rezultatą, turi būti aiškiai įvardinti ir sėkmės kriterijai, pavyzdžiui, planuojant vadovų komanda turi gerai sutarti, bendrovės direktorius turi aktyviai dalyvauti ir palaikyti strateginio planavimo tikslų, bendrovėje turi būti nuolat komunikuojama, nes strategijos komunikacija padeda suburti kolektyvą ir įprasmina veiklą ir t.t.

 

Diskusijos prezentaciją rasite čia.

Atgal